Disclaimer

Wettelijk is vastgelegd dat alleen (dieren)artsen mogen ‘behandelen’.

Dit houdt in dat ik geen medische diagnose stel en geen (dier)geneeskundige behandeling toepas. In spoedgevallen zal ik dan ook adviseren contact op te nemen met uw (dieren)arts.

Het is altijd mogelijk tegelijk met of achteraf na een reguliere behandeling ook holistisch te behandelen. Het een sluit het ander niet uit en kan elkaar juist heel goed aanvullen. Ook wanneer ik twijfels heb over (de ernst van) de klacht of wanneer het in het belang van de behandeling is, kan het zijn dat ik voor verder onderzoek naar een (dieren)arts of andere therapeut verwijs. Daar waar op deze site wordt gesproken over ‘de behandeling’, wordt de holistische behandeling bedoeld die gericht is op het stimuleren van het zelfherstellend vermogen.

Het beroep van klassiek homeopaat en holistisch therapeut is een vrij beroep, wat betekent dat iedereen – ongeacht of men hiervoor is opgeleid of niet – klassiek homeopaat (voor dieren) of holistisch energetisch therapeut mag noemen.

De informatie op deze website is geen vervanging van regulier medisch advies en iedereen met serieuze zorgen omtrent de gezondheid van zichzelf of zijn/haar dier wordt aangeraden een (dieren)arts te raadplegen.

De informatie op deze website is voor educatieve doeleinden en niet bedoeld om een diagnose te stellen, behandeladvies te geven of op enige andere wijze advies van een erkend zorgverlener te vervangen, zowel regulier als complementair. Elk gebruik of misbruik van de informatie op deze website is op eigen verantwoording van de lezer.

Praktijk Stella Klok is niet verantwoordelijk voor geleden schade als gevolg van het gebruik of misbruik van de informatie op deze website.