Intervisie middagen

Vanaf januari 2022 organiseer ik elke maand een intervisie middag. Deze middag is bedoeld voor:

  • Deelnemers aan de (online) basistraining;
  • Mensen die elders een dierentolk cursus hebben gevolgd zijn welkom tijdens deze trainingen.

Deze middag herhalen we even een klein stukje theorie en we kijken waar jij tegenaan loopt. Lukt het communiceren met dieren of waarom blokkeer je?

Ook gaan we oefenen met dieren met bepaalde problemen. Per keer zal er een probleem of situatie besproken worden en zullen we met foto’s van dieren gaan oefenen, die daar mee te maken hebben.

Naar aanleiding van het aantal deelnemers ga ik kijken waar en hoe we de intervisie middag gaan houden.